Subsidie goed idee

 

Beste Hofbewoners,  

Kortgeleden kregen wij van onze contactpersoon bij de gemeente Rotterdam een overzicht van de subsidie mogelijkheden.

 

Wel is het zo dat de hof op zeer bescheiden schaal een enkele keer subsidie krijgt. Maar het belangrijkste is een goed idee.

Dit idee moet wel aan bepaalde eisen voldoen, zie onze website onder nieuws goed idee voor Rotterdam.

Als je denkt een goed idee te hebben levert dit dan in bij Marianne van der Maar, m.maar8upcmail.nl.

Die verzamelt deze ideeën en op de ledenvergadering van 30 maart bespreken we het en kijken we welke we verder gaan uitwerken. 

 

 Vriendelijk groetend

 Namens het bestuur  Koos Stip