Home » Leden » Prikbord

Reactie plaatsen

Reacties

P.Hille
25 dagen geleden

Beste Hofbewoners,

Op de zaterdag voor Pasen hebben we weer een tuinwerkdag. Vanaf 9:45 uur staat koffie en thee met iets lekkers klaar voor iedereen. Uiteraard buiten het Aquarium en breng je eigen beker van thuis mee. Van 10 tot ca. 12:30 werken we in de tuin met tussendoor een koffiepauze. Ook Daniel is weer aanwezig om ons deskundig advies te geven. Bij alles nemen we de corona maatregelen in acht.
Hopelijk tot zaterdag
Groeten namens de groencommissie
Petra

Bestuur
een maand geleden

Wie wil er dit jaar (weer) een moestuintje?
Graag uiterlijk 27 maart doorgeven of je interesse hebt d.m.v. een mail aan bestuurhofvanheden@gmail.com
Dit geldt zowel voor de mensen die nu al een moestuintje hebben als voor nieuwe geïnteresseerden.

jacqueline van Nijkerken
een maand geleden

Goeiemorgen, Maandag 29 maart komt de glazenwasser.
Het schijnt voor sommige mensen heel moeilijk te zijn om zich bij mij op te geven. Aangezien onze glazenwasser kinderen heeft en van school moet halen, is het makkelijker voor haar om te weten hoe laat ze klaar is hier. En zeker dat ze dan niet terug hoeft te komen voor diegene die zich wel opgegeven heeft.
Dus voor diegene wil dat ze langskomt op 29 maart, opgeven voor 24 maart bij mij!!!!

Bestuur
2 maanden geleden

Aanstaande zaterdag is de eerste tuinwerkdag van het jaar, zie ook het eerdere bericht van Petra hierover.

We willen jullie erop wijzen dat de corona-maatregelen van de overheid ook in onze tuin gelden:
Wie luchtwegklachten heeft blijft thuis.
1,5 meter afstand bewaren tot elkaar.
Maximaal twee personen in een groepje bij elkaar.

Vanwege de werkzaamheden in en bij het Aquarium is het nog niet duidelijk of Hanny daar zaterdag naar binnen kan om koffie te zetten. Als dat niet lukt, zorgen we op een andere manier voor koffie.
Koffie drinken doen we buiten vanwege de corona maatregelen. Graag je eigen koffiebeker meenemen van thuis.

vriendelijke groet,
het bestuur

Bestuur
2 maanden geleden

Maandag 1 maart starten in opdracht van Vattenfall werkzaamheden op het pleintje bij het Aquarium.
De werkzaamheden zijn nodig vanwege een lekkende stadswarmteleiding onder het Aquarium.
Er wordt gegraven voor de dubbele deuren van het Aquarium en er wordt een pomp geplaatst om de kruipruimte leeg te pompen. Vattenfall heeft beloofd een stille pomp te gebruiken maar enige geluidshinder is niet te voorkomen. Na het leegpompen kan de leiding gerepareerd worden.
De totale werkzaamheden zullen 1 1/2 tot 2 weken duren.

Waarschuwing: door het water in de kruipruimte is het luik in de bijkeuken van het Aquarium verrot. Het is niet meer veilig om erop te staan. Vattenfall zal dit luik na de werkzaamheden vervangen.

Petra Hille
2 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
De lente komt eraan en dat betekent dat we weer aan de slag gaan in de tuin. Over een week op zaterdag 6 maart is onze eerste tuinwerkdag van het jaar. Samen met Daniel gaan we aan de slag met snoeien, opruimen en de tuin uit de winterslaap halen. Vanaf 9:45 uur staat de koffie en thee met iets lekkers klaar en om 10 uur beginnen we in de tuin. Gezien de corona maatregelen zal de koffie buiten het Aquarium gedronken worden en neem hiervoor je eigen beker mee.
Groeten en tot volgende week

Petra Hille
Namens de groencommissie

Bestuur
2 maanden geleden

Van Wijknetwerker Sandra Eijkenbroek ontvingen we het volgende bericht:

LampreiBeter! De gemeente bij u in de buurt.
Heeft u vragen of opmerkingen die u graag aan de gemeente kwijt wil, dan kunt u vanaf 18 februari elke donderdag tussen 15:30 en 16:30 uur langskomen bij de FLAMINGO aan de Lengweg 150.
Daar zullen twee medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of uw opmerkingen mee te nemen. Het kan zijn dat uw vraag niet ter plekke beantwoord kan worden, dan komen wij later bij u terug.
De locatie is #Coronaproof opgezet, maar wij willen u vragen alleen te komen en als er al mensen binnen geholpen worden, even buiten te wachten.

Riet van der Werff
3 maanden geleden

Aan alle bewoners van de Hof van Heden

Beste medebewoners,
Eén van de pijlers onder onze Hof van Heden is het sociale welzijn van de bewoners. In artikel 2 van de statuten staat: Het doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan het sociale welzijn van de leden door onder andere vorm en inhoud te geven aan de woonomgeving die saamhorigheid bevordert waardoor de mogelijkheden toenemen deel te nemen aan een zinvol en rijk sociaal leven in de directe woonbuurt. (zie de statuten op onze website)
Mooie woorden. Wij allemaal hebben inmiddels ervaren hoe lastig het is deze woorden waar te maken. Toch hebben twee bewoners de eerste 10 jaar in het bestaan van onze Hof geprobeerd daaraan vorm te geven door een “lief en leed” pot op te zetten. Joke Stip en Barbera van der Weiden hebben het voor elkaar gekregen van de gemeente hiervoor jaarlijks een bedrag te ontvangen om kleine attenties te kopen. Joke en Barbera vinden het na 10 jaar tijd om dit stokje over te dragen. Henk en ik hebben aan de wieg gestaan van de Hof van Heden. Vooral Henk heeft zich bezig gehouden met het opstellen van sociale paragrafen in allerlei documenten zoals statuten en huishoudelijk reglement. Om de, mijns inziens, belangrijkste pijler van onze Hof -het sociale gebeuren- niet verloren te laten gaan en ook ter nagedachtenis aan Henk, heb ik aangeboden dit stokje over te nemen. Joke en Barbera, bedankt voor jullie inzet voor de Hof en aandacht die jullie gegeven hebben aan bewoners die dat op dat moment nodig hadden.
Ik wil graag ons sociale gedachtengoed uitdragen in onze Hof. Graag wil ik, namens de bewoners van de Hof van Heden, aandacht schenken aan belangrijke of ingrijpende gebeurtenissen in jullie leven. Ik denk aan zowel blijde als droeve gebeurtenissen zoals geboorte van een kind, slagen voor een examen, jubilea etc. ziekte, operaties etc. En natuurlijk ook verhuizingen.
Ik kan dit echter niet alleen. Ik heb daar de hulp van jullie allen als bewoners voor nodig. Alleen kan ik
niets doen als ik niets weet. Dus daarom wil ik jullie allen vragen mij op de hoogte te stellen van voor bewoners belangrijke gebeurtenissen. Wees gerust, ik zal berichten vertrouwelijk behandelen en hierover ongevraagd geen mededelingen doen.

Jullie kunnen mij informeren via mail, telefoon of gewoon brievenbus.
Riet van der Werff, Doradehof 25, tel 0640019872. Mail: rietvanderwerff16@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Riet van der Werff

Jacqueline
4 maanden geleden

De glazenwasser komt weer, en wel op dinsdag 12 januari. Jullie kunnen je opgeven voor vrijdag 8 januari.
Er is iets niet goed gegaan dus vandaar de late berichtgeving.
Als je achteraf toch de glazenwasser wil hebben, maar niet opgegeven hebt kom je op de lijst voor de keer erop.

Marianne van der Maar
5 maanden geleden

betreft: Privacyverklaring en corona regels.

Het Bestuur van de Hof van Heden heeft op de homepagina van de website een Privacyverklaring weergegeven.

Rechts op homepagina -
en onder nieuws algemeen.

Onder leden: Privacyverklaring en corona regels onder Nieuws van het Bestuur.

Ook nog op de button rechts nog apart de corona regels.

Met vriendelijke groet

Marianne

Petra Hille
5 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
De groencommissie (Petra, Carine, Wilma, Jeroen) heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. We hebben plannen gemaakt voor 2021. Hierbij alvast een overzicht van de tuinwerkdagen:
6 maart 2021, 3 april 2021, 1 mei 2021, 15 mei 2021, 5 juni 2021, 3 juli 2021, 7 augustus 2021, 4 september 2021, 2 oktober 2021, 6 november 2021
Ook in 2021 maken we voor elke tuinwerkdag een planning wat gedaan moet worden. In het voorjaar en najaar willen we Daniel een aantal keren op de tuinwerkdagen laten komen omdat dan vooral advies nodig is bijvoorbeeld bij het snoeien of verplaatsen van planten. Naast de gebruikelijke tuinwerkdagen willen we een aantal keren extra inplannen op een andere dag en dan zal onder leiding van Jeroen een klus gedaan worden. In het voorjaar komen twee keer leerlingen van het Accent College onder leiding van hun vakdocent een aantal klussen uitvoeren. Dit is uitproberen en kijken hoe ons dit bevalt. Voor de leerlingen is het leuk om in onze tuin praktijkervaring op te doen en voor ons is het fijn dat wat zware klussen gedaan worden. Afhankelijk van onze bevindingen zetten we in het najaar de samenwerking voort.
Binnenkort maken we met Tim Kok afspraken over de werkzaamheden in de tuin, dit overleg doen we samen met Said van de VvE parkeerplaatsen.
Mochten jullie vragen hebben dan laat het ons weten
Namens de groencommissie
Petra

Bestuur
5 maanden geleden

Beste buren,

Morgen, vrijdag 13 november, komen de mannen van Tim Kok de beukenhagen snoeien. Graag vanaf 7:00 de auto´s ergens anders parkeren zodat de hagen goed bereikbaar zijn.

vriendelijke groet,
het bestuur

Bestuur
6 maanden geleden

Beste buren,

Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan om met meer dan vier mensen bij elkaar te komen in de tuin. Daarom kan de tuinwerkdag van 7 november niet plaatsvinden zoals we gewend zijn.

We hebben de volgende oplossing bedacht:
Er is geen gezamenlijke start. We vormen vooraf groepjes van drie die samen een taak gaan doen. De groepjes werken de hele ochtend samen en blijven uit de buurt van andere groepjes. Iedereen houdt ook 1,5 meter afstand binnen het groepje.

Koffie drink je met je eigen groepje. Neem je eigen beker mee en zet die op een tafel of muurtje in de buurt van waar je werkt. De koffie wordt rondgebracht.

Daniël, Wilma, Petra en Carine kunnen als vierde persoon bij een groepje aansluiten als er vragen zijn.

De taken waarop je kunt intekenen zijn:
1. harde en zachte kanten steken
2. fruitbomen snoeien
3. onkruid schoffelen op de paden
4. struiken snoeien (uitdunnen)
5. onkruid en zaailingen verwijderen tussen de planten
6. takken van het gazon rapen
7. blad ruimen van de paden en van het gazon en dit tussen de planten uitstrooien

Mail alsjeblieft naar bestuurhofvanheden@gmail.com, uiterlijk donderdag 5 november, als je meedoet aan de tuindag en zet in je mail welke van de 7 taken je wilt doen.
Vrijdagavond krijg je te horen met wie je een groepje vormt en op welke plek jullie gaan werken.

vriendelijke groet,
het bestuur

Jacqueline
6 maanden geleden

De glazenwasser komt donderdag 12 november de ramen lappen. Graag opgeven voor 5 november

Siham
6 maanden geleden

Belangrijk!!
Bij het gebruiken maken van gereedschap uit t klushok verwachten wij ook dat je netjes opschrijft wat je leent en wanneer je het geleend hebt. Dit om te voorkomen dat er spullen "verdwijnen". Wij willen ervoor zorgen dat iedereen gebruik ervan kan maken. Het is eigendom van De Hof, dus van ons allemaal. De sleutels zijn beperkt en toch missen we ieder keer weer een hoop spullen.
Wij zullen hier over nadenken en wellicht een strengere maatregel ervoor moeten bedenken. Ontzettend jammer dat het zo moet.
Momenteel word er door een bewoner een inventarisatie opgemaakt van wat er ontbreekt en wat er nog wel staat. Ook word het klushok opgeruimd. Dit willen we ook zo behouden: Netjes, overzichtelijk en compleet.

❗Wilt de bewoner die de grondboor geleend heeft deze ook terug brengen?? Er zijn meerdere buren die hier gebruik van willen maken en al 2 weken wachten.

❗Willen alle bewoners die in t bezit zijn van een gereedschap uit het klushok dit ook terug brengen?? Het is van ons allen en anderen willen hier ook gebruik van maken.

Bedankt

Joek Stip
7 maanden geleden

Hallo Hofbewoners.

Aan het eind van het jaar stoppen wij, Barbera en ik met Lief en Leed. Hebben dit ruim 10 jaar gedaan en willen het stokje graag overdragen aan een andere bewoners van de Hof.
Wie belangstelling heeft laat het mij even weten ivm de subsidie aanvraag.

Groetjes
Barbera en Joke

Bestuur
7 maanden geleden

Beste bewoners,

Naar aanleiding van de corona-persconferentie van gisterenavond hebben we als bestuur overlegd over de nieuwe regels en wat deze voor onze vereniging betekenen.

Nieuwe regels met ingang van dinsdag 29 september 18:00:

1. Buiten de eigen woning mag je met maximaal 4 personen een gezelschap vormen (kinderen onder de 12 tellen niet mee). Een gezelschap is een groep mensen die samen iets doet of ergens samenkomt.  
Als bestuur wijzen we erop dat deze regel ook geldt voor onze tuin en dat het dus niet meer is toegestaan om met een groep van meer dan 4 personen bij elkaar te zijn in de tuin. Meerdere groepjes van 4 personen mogen wel tegelijk aanwezig zijn op voldoende afstand, daar is de tuin groot genoeg voor. Het is niet toegestaan dat meerdere groepjes bij elkaar gaan zitten / staan of samen iets doen waardoor een groep van meer dan 4 personen ontstaat.
Op deze regel is een uitzondering voor verenigingen. Dit betekent dat wij voor verenigingsactiviteiten (bijvoorbeeld de tuinwerkdag) wel met meer dan vier personen samen in de tuin bezig mogen zijn. Activiteiten die niet vooraf zijn overlegd met het bestuur zijn geen verenigingsactiviteiten. 

2. In horeca en professionele zalen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn in groepjes van max. 4 personen en op 1,5 meter afstand. Het Aquarium is geen horeca of professionele zaal. We hebben daarom als bestuur besloten dat deze regel niet voor ons geldt.

3. Sportkantines zijn vanaf 29 september 18:00 gesloten.
Als wij het Aquarium gebruiken voor gezellige samenkomsten is het een soort sportkantine. Daarom sluiten wij het Aquarium vanaf vanavond 18:00 voor de koffieochtenden, tuinwerkdagen en workshops.

4. Thuis mag je maximaal drie bezoekers ontvangen (kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. 
Als wij het Aquarium verhuren voor privé feestjes, is het een grote huiskamer voor de bewoner die het huurt. Daarom geldt bij verhuur ook voor het Aquarium een maximum van 3 bezoekers bovenop het eigen gezin. We kunnen ons niet voorstellen dat bewoners € 25 willen betalen om drie mensen uit te nodigen en daarom sluiten we het Aquarium ook voor privéfeestjes.

Waarvoor gebruiken we het Aquarium nog wel:
Er is een uitzondering op de regels voor wettelijk verplichte bijeenkomsten. De ALV van de VvE parkeren op 13 oktober is een wettelijk verplichte bijeenkomst en mag daarom wel in het Aquarium worden gehouden, met een maximum van 15 aanwezigen en met vaste zitplaatsen op 1,5 meter afstand.

Het bestuur kan het Aquarium gebruiken voor noodzakelijk overleg en voor gesprekken met bewoners. Hierbij hanteren we een maximum van vier aanwezigen, inclusief bestuursleden.  Wie het bestuur wil spreken, kan een afspraak maken via bestuurhofvanheden@gmail.com. Geef in de mail aan met hoeveel mensen je wilt komen (maximaal drie, anders kan er geen bestuurslid meer bij) en ook waarover je het wilt hebben (zodat we kunnen bekijken wie van het bestuur het beste aan kan sluiten).

Andere mogelijkheden voor overleg en contact, ook met meer dan vier personen:
Het bestuur kan een bijeenkomst van maximaal een uur aanmaken in Google Meet. Daaraan kunnen maximaal 100 mensen deelnemen en het is gratis. Als daar belangstelling voor is, kunnen we dat een keer uitproberen. 

vriendelijke groet,
het bestuur

Petra Hille
7 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
Aanstaande zaterdag is er weer een tuinwerkdag. De herfst is in aantocht en daarbij hoort dat we onder andere flink moeten gaan snoeien. Er is dus volop te doen. Door aanscherpen van de corona maatregelen moet we ook tijdens de tuinwerkdag goed op de afstand letten. Breng daarom je eigen beker mee en ga als het weer het toelaat alleen in Aquarium om je koffie/ thee te halen. Vanaf 9:45 uur staat alles klaar. We werken zoals altijd van 10 tot ca. 12:30 uur. Hopelijk dat het weer meevalt.
Groetjes en tot zaterdag
Carine,Wilma, Petra, Jeroen

Bestuur
7 maanden geleden

Beste buren,

Vrijdag heeft Tim Kok graszoden gelegd onder de schommel. Er zijn nog een paar kale plekken die later nog worden opgevuld.
Om het gras goed te laten hechten mogen we er vijf weken niet op lopen en ook de schommel niet gebruiken. Het gras rond de schommel is daarom afgezet met rood-wit lint.

We vragen de ouders om aan hun kinderen te zeggen dat ze voorlopig niet op de schommel mogen en dat ze buiten de rood-witte linten moeten blijven.

We zoeken nog vrijwilligers die bij toerbeurt ‘s avonds de sproeier op het gras willen zetten en na een uur of drie weer opruimen.

Vriendelijke groet,
Het bestuur

Bestuur
7 maanden geleden

Beste bewoners,

Vrijdag 18 september komt hovenier Tim Kok weer het onkruid verwijderen op de parkeerplaatsen. Ook wordt die dag gras aangebracht onder de schommel in de tuin.

We vragen jullie om auto´s vrijdag vanaf 7:00 ergens anders te parkeren zodat de mannen van Tim Kok overal bij kunnen.
Vanwege de werkzaamheden aan de Horsweg is het aantal parkeerplaatsen in de buurt beperkt maar bij de Flamingo aan de Lengweg en bij de speeltuin / Park Vossendijk is vaak wel plek vrij.

vriendelijke groet,
het bestuur

Bestuur
7 maanden geleden

Beste bewoners,

Onze oproep in juli heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd voor het bestuur. We hebben besloten met drie bestuursleden door te gaan en de functies als volgt te verdelen:
voorzitter: Siham Akbaba
secretaris: Carine Westendorp
penningmeester: Carine Westendorp en Dimitri Verbeek

Net als het vorige bestuur houden we elke laatste woensdag van de maand om 19:30 een inloopavond in het Aquarium voor bewoners die ons willen spreken.
Bij de tuinwerkdagen op de eerste zaterdag van de maand zullen ook bestuursleden aanwezig zijn.

De inloopavonden en tuinwerkdagen gaan door zolang dit kan binnen de corona-maatregelen.
Andere activiteiten zullen we als bestuur dit jaar niet meer organiseren.

Siham, Dimitri en Carine

Bestuur, namens Veronique van Santen
7 maanden geleden

10 september 8.00 - 16.00 Extra ophaalronde rest afvalbakken Horsweg

Van: Suchtelen K.M. van (Kitty) <km.vansuchtelen@rotterdam.nl>
Date: wo 9 sep. 2020 om 15:51
Subject: 10 september 8.00 - 16.00 Extra ophaalronde rest afvalbakken Horsweg
To: vc.vansanten@gmail.com <vc.vansanten@gmail.com>
Cc: _SB_meeuwenplaat <meeuwenplaat@rotterdam.nl>

Beste,

Ik heb even contact gehad met mijn collega die over de vuilophaal in Hoogvliet gaat en morgen tussen 8.00 en 16.00 rijdt een inzamelvoertuig een extra ronde om het restafval op te halen.

U en uw buren kunnen de kliko’s neerzetten op de volgende plekken:

Hoek Lengweg/Horsweg
Hoek Blankvoornstraat/Horsweg
Lampreistraat, bij de tijdelijke container die het dichtste bij de Horsweg staat.

Het is belangrijk dat de kliko buiten het werkgebied staat, anders kan de vuilniswagen er niet bij. U kunt dit zien aan hoe de hekken staan en of de weg bestraat is.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,
K.M. van Suchtelen
Adviseur communicatie
Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning
COM SB & Omgeving 2

Wilma Mellegers
8 maanden geleden

Dinsdag 8 september om 10.00 uur beginnen we weer met de klussen/koffie ochtend.
Iedereen is van harte welkom, wel je eigen beker meenemen i.v.m. Corona.

Groetjes Hanny en Wilma

Bestuur
8 maanden geleden

Beste bewoners,

Op dinsdag 8 september van 9:30 tot 10:30 komen een aantal studenten bouwkunde van de Hogeschool Rotterdam onze tuin bekijken. Zij werken aan een inrichtingsplan voor een duurzame wijk in Rotterdam en Zwijndrecht en willen bekijken hoe dit er in de Hof uitziet.
Siham en Carine zullen vanuit het bestuur aanwezig zijn om hun vragen te beantwoorden.

We hebben de studenten laten weten dat zij niet ongevraagd foto´s mogen maken van personen, woningen en privétuinen. Vanzelfsprekend hebben we hen ook gevraagd zich aan de Corona-richtlijnen te houden.

Petra Hille
8 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
Aanstaande zaterdag hebben we weer een tuinwerkdag. Vanaf 9:45 uur staan koffie en thee klaar. Neem graag je eigen mok mee. Omdat de besmetting oplopen drinken we voor de zekerheid de koffie buiten. Van 10 tot 12:30 uur werken we in de tuin met tussendoor een pauze.
Daniel zal deze tuinwerkdag ook weer aanwezig zijn.
Groet
Petra, Wilma en Carine

Riet van der Werff
8 maanden geleden

Verrassende middag met middeleeuwse muziek

Vorige week zondag mocht ik een middag meebeleven met het Konpaku bewegingstheater over de relatie tussen planten en mensen. Een ieder kon deze belevenis op zijn eigen manier meebeleven en interpreteren in relatie met de natuur en onze Hof.
Vanmiddag (zondag 30 aug.) toog ik zo tegen 14.00 uur naar het aquarium om te gaan luisteren naar een optreden van het professionele muziekensemble “Slag ende Stoot”. Een ensemble dat internationaal optreedt in zowel eigen concerten als tijdens folk- en middeleeuwse festivals en historische evenementen. Zij spelen muziek van de 13e tot de vroeg 17e eeuw. Spetterende, bruisende muziek uit een periode die nog steeds tot de verbeelding spreekt: de Middeleeuwen en de vroeg renaissance. Feesten die soms dagen en nachten duurden werden opgeluisterd door muziek die mensen deed dansen en zingen. De 4 muzikanten stelden zich voor en vertelden iets over de instrumenten die zij vanmiddag zouden bespelen. De langhals luit, een instrument dat uit Byzantium komt en dateert uit het jaar ca. 800. Een moeilijk te stemmen instrument omdat het een lange hals heeft en maar een gering aantal snaren. De schalmei die door de kruistochten naar het Midden Oosten, in Europa is terecht gekomen, de dwarsfluit of traverso en de lansknechten trommel of darbuka, beide middeleeuwse instrumenten. De Afrikaanse jambee of vaastrommel en niet te vergeten zangeres Cora van der Vrande die met haar heldere stem je kan laten lachen en ontroeren. Een wereld ging voor me open. Vooral toen verhalen, gedichten, en mirakels voorbij kwamen. Verhalen over het gewone dagelijks leven in de middeleeuwen, over de liefde, over drinkgelagen, over oorlog strijd en verzoening. Uiteindelijk, in liederen vertolkt, en door Cora gezongen.
Misschien heb jij, die niet aanwezig was, stiekum meegeluisterd naar het sluitstuk??? De afsluiting van het concert in onze Hoftuin. Cora met haar gaita (doedelzak) en Bert v.d. Ven op de lansknechten trommel met hun slotstuk waarnaar ik met ontroering heb staan luisteren.
Ariane (en ook de anderen natuurlijk) dank voor je inzet en doorzettingsvermogen om deze serie optredens in onze Hof voor elkaar te krijgen.

Riet van der Werff,
Hof van Heden,
30 augustus 2020

Bestuur
8 maanden geleden

Vanavond vanaf 19:30 zitten we weer klaar in het Aquarium met koffie en thee. Als je iets te bespreken hebt met het bestuur ben je van harte welkom om, op 1,5 meter, aan te schuiven.

Als je gezondheidsklachten hebt of volgens de RIVM-regels in quarantaine moet blijven, vragen we je om niet naar het Aquarium te komen.
Je kunt ons natuurlijk altijd mailen.

Jacqueline
8 maanden geleden

DONDERDAG 10 september komt onze glazenwasser.
Graag aanmelden voor 3 september!

Bestuur
9 maanden geleden

Lieve bewoners,

Na een spoed beraad gisteren hebben wij toch besloten om de BBQ van 29 augustus af te schaffen. Althans te verzetten wellicht naar een ander moment.
Persconferentie gisteren heeft ons doen denken aan hoe kritisch alles weer is. Omdat er binnen de Hof toch hoop risico doelgroepen zijn (incl ik) willen wij niet het risico nemen. Ik zou t mezelf niet vergeven als er iemand besmet word met Corona tijdens de bbq.
Ieders veiligheid is belangrijk. Wij kijken het even aan hoe alles verloopt en mocht over paar weken weer kalm zijn dan organiseren we gewoon weer gezellig een etentje.

Activiteiten commissie en het bestuur kijken wel samen naar een activiteit die corona proof uitgevoerd kan worden waar we allen pret aan kunnen hebben.

De bewoners die al een envelop hebben ingeleverd krijgen dit uiteraard terug. Wij hopen op jullie begrip en mochten jullie hier heel anders over denken horen we dat ook graag.

Liefs Siham Bensalah Akbaba

Harry Wols
9 maanden geleden

Geachte appartementen bewoners

Doordat mensen weg zijn of nog werken of om wat voor reden dan ook de containers niet kunnen verplaatsen, zijn er altijd wel een paar mensen die de containers of buiten of in de containerruimte terugplaatsen.
Nu is het al meerdere malen gebeurd dat er bruine onwelriekende, dus stinkende substantie onder een van de groene containers ligt. Dat moet komen door een niet goed gesloten zak of dergelijke.
Wie er dit in de container mikt is onduidelijk en dat is ook minder belangrijk. Wat wel belangrijk is dat een ander, die deze vlekken ontdekt, geregeld het fatsoen heeft deze vlekken te verwijderen.
Dat zijn ook vaak dezelfde, die zich geroepen voelen, water, allesreiniger, bezem en wisser ter hand te nemen om de rotzooi weg te werken . Het zou leuk zijn als een ieder die het vermoeden koestert dat hij/zij de ‘afval lozer’ is ook de eigen troep te verwijderen.
Afgelopen donderdag trok ik de bakken terug naar de plek, maar zag dat een van de groene bakken open stond. Waarschijnlijk waren de vuilophalers ook vooraf onpasselijk geworden van de penetrante geur die op walmde uit deze container. Een grote zwerm ‘s….tvliegen’ vond het echter meer dan aantrekkelijk en cirkelden - geprikkeld door de odeur die bovenaan op hun verlanglijstje staat van onweerstaanbare luchtjes – vrolijk boven de lege bak.
Heel lekker om met je arm door deze vieze zwerm je arm te steken om deze container pak bij de greep te pakken en te verplaatsen richting containerhok. Al kokhalzend is dat gelukt. Eigenlijk ging ik naar beneden om een boodschap te doen en beloofde een passant dat ik in de middag wel schoon zou maken.
Maar een soort van valse gewetenswroeging dat wellicht een ander de klos was, maakte het dat ik alsnog naar boven toog voor schoonmaakmiddelen. Boven de rioolput met waterslang, etc. en hulp van Theo is het gelukt de luchtverzieker te verwijderen.
Nogmaals dit is niet de eerste keer en buiten mezelf heb ik meerdere malen andere woongenoten zien bezemen. Volgende keer doen we maar een knijper op de neus en nemen we een monstertje van de bruine drab, misschien zit er wel DNA in… en schakelen we Rentokil in..
Dit laatste is uiteraard niet serieus, maar beste mensen, doe een driedubbele zak met plakband desnoods over dat smerige spul. Dit kan toch niet?

Harry Wols

Bestuur
9 maanden geleden

Lieve bewoners,
Zoals beloofd meer informatie omtrent de BBQ van 29 augustus.

Start zal om 16.30 zijn met eventueel een drankje. Je kunt je voor 10 Augustus opgeven door middel van een envelop met het te betalen bijdrage erin. Je naam en aantal volwassen, kinderen en introduce op t envelop vermelden. Wij zullen namelijk de enveloppen pas openen 3 dagen voor de 29ste. Dit omdat wij zeker van willen zijn dat wij een bbq buiten kunnen houden ivm Corona maatregelen.

Kind tot 12jr 1€
Vanaf 12jr 2.50€
Introduce 3€ (1 per huishouden)
Eigen bijdrage is incl 3 drankjes.

We hopen dat de Meiden van Chocola die dag met hun ijskar langs kunnen komen zodat we allemaal na t eten een lekker bolletje ijs kunnen eten. Dit zal 1 p.p. zijn. Ook hier krijg je een consumptie van.

Het vlees voor de BBQ word allemaal bij een Halal slagerij gehaald zodat er verder geen onderscheid is in wie wat eet. Geef het aub aan op t envelopje als je vegetarisch bent.

Wij zullen van ieder vragen om gebruik te maken van het eigen toilet. Wij leven nog steeds in een moeilijke, nare situatie en moeten ons toch aan alle regels houden. De vraag dus ook om niet te stoelen dansen, graag rekening te houden met 1.5mtr plicht en indien je je niet lekker voelt thuis te blijven.

Voor nu zijn dit de belangrijkste punten waar wij jullie medewerking voor nodig hebben. We hopen de zomer toch leuk af te kunnen sluiten met zn allen.

Enveloppen voor 10 aug inleveren op Horsweg 13 bij Carine.

Wij zijn jullie aanmeldingen graag tegemoet.
Groetjes Siham en de Activiteitencommissie

Bestuur
9 maanden geleden

Woensdag 29 juli is er een inloopavond met het bestuur. Om 19:30 staat de koffie klaar en kun je terecht met vragen of gewoon voor koffie en een praatje.

Petra Hille
9 maanden geleden

Beste Hofbewoners,

Aanstaande zaterdag 1 augustus is er weer een tuinwerkdag. Vanaf 9:45 uur staat koffie/thee en iets lekkers klaar. Van 10 uur tot ca. 12:30 uur gaan we aan de slag met tussendoor een pauze. Bij voldoende belangstelling kunnen we ook ter afsluiting samen lunchen. Voor de koffie/thee aan het begin is ook iedereen welkom die niet zo veel in de tuin kan doen.

tot zaterdag
Petra

Wilma Mellegers
9 maanden geleden

Beste Hofbewoners,

Tijdens de vakantie is er op dinsdagmorgen geen klussenochtend meer.
We beginnen weer begin september.
Iedereen een hele fijne vakantietijd toegewenst.

Lieve groetjes,
Hanny en Wilma

Siham
9 maanden geleden

TER HERINNERING:
A.s. dinsdag de 28ste hebben we een bijeenkomst in t Aquarium om onze handen samen te slaan voor een gezellige buurt BBQ. Wil jij ons helpen om t te kunnen realiseren?? Dan zie ik je graag dinsdag om 19.00 uur. Koffie, thee en lekkers staat klaar.

P.s. leuke ideeën zijn altijd welkom.
Groetjes Siham

Bestuur
9 maanden geleden

Voor oudere bewoners die het leuk vinden om met een groep actief bezig te zijn: bij speeltuin Meeuwenplaat is elke woensdag van 10:30 - 11:30 bewegen op muziek voor ouderen. Het vindt buiten plaats met voldoende afstand dus corona-proof.
Voor meer informatie:
https://zestpersonaltraining.nl/nieuw-bewegen-op-muziek/

Petra Hile
9 maanden geleden

Beste Hofbewoners,

Vandaag is de dode boom bij het trafohuis verwijderd en de taken bij de kruidenspiraal zijn ook meteen afgevoerd. Zo kunnen we op 1 augustus tijdens de tuinwerkdag aan de slag op dat stuk.
Volgende week dinsdag 28 juli komt Daniel nog de hagen snoeien aan de Horsweg

groeten
Petra, Carine, Wilma

Siham
9 maanden geleden

Lieve bewoners,
Op 29 August 2020 is er een buurt bbq. Dit om t laatste weekend van de zomervakantie te vieren.
Er zal meer informatie volgen aankomende dagen. We willen eerst een avond organiseren waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden om mee te denken aan hoe we het kunnen realiseren. Volgend week dinsdag de 28ste van juli kunnen we vanaf 19 uur samen komen in het Aquarium voor een meeting.

Zonder hulp van anderen zal er niet veel gerealiseerd kunnen worden dus we hopen op een leuke team die graag meedenkt, meehelpt en het met plezier zal doen.

See you at the meeting op 28 juli 19.00 uur Aquarium. (Lekkers aanwezig uiteraard)
Groetjes Siham van de Activiteitencommissie 😘

Marianne Maar van der
9 maanden geleden

Heggenschaar
Beste mensen de heggenschaar (groen uiteinde) is uit het hok.
Vorige week maandag geleend en dinsdag (voor koffie in het Aquarium) teruggebracht. Niet afgetekend.
Vandaag kwam ik in het hok en kon de heggenschaar niet vinden. In mijn tuin/berging geweest en waar ik vorige week maandag aan het werk was.
Als iemand de schaar heeft geleed graag terugbrengen.
groet Marianne

Bestuur
9 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
2020 is een raar en hectisch jaar, voor heel Nederland maar ook voor onze Hof.
Na alle bestuurswisselingen van dit jaar zijn er nog drie bestuursleden over. Dat is, als we eenmaal zijn ingewerkt, net genoeg voor de vaste taken van het bestuur.
Gelukkig zijn er al actieve bewoners die activiteiten organiseren, in de tuin werken of klussen, daar zijn we blij mee! Maar... we willen als bestuur ook nog andere leuke activiteiten organiseren en daar hebben we nu de mensen niet voor.
We vragen jullie daarom ons te helpen.
Wie wil meedenken over en meehelpen bij activiteiten?
Wie vindt het leuk om Marianne te helpen de website bij te houden?
Wie heeft een idee voor de Hof en wil dit graag met anderen samen uitvoeren?
Wie vindt het leuk om mee te helpen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging? We zoeken nog twee tot vier nieuwe bestuursleden.
Vertel ons wat je leuk vindt om te doen en hoe je dat binnen de Hof wilt inzetten.
Wij hebben zin in een nieuwe start! Jullie ook?
Carine, Dimitri en Siham

Petra Hille
10 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
Vandaag zijn de meeste parkeerplaatsen schoon gemaakt en zijn de beukenhagen in iedere geval aan de kant van de parkeerplaatsen gesnoeid. Morgen worden de beukenhagen verder gesnoeid. Graag willen we de bewoners van de Marlijnstraat vragen morgen ochtend nog een keer de auto’s elders te parkeren want hun parkeerplaatsen zijn vandaag niet gedaan.
Met vriendelijke groet
Petra en Carine

Riet Werff
10 maanden geleden

Beste Hofbewoners,

Zoals wellicht bij de meeste bewoners bekend is, is de bewoner van Doradehof 35, Edward Vis, getroffen door de ziekte van Kahler. Ondanks dat hij hiervoor reeds enige tijd onder behandeling was, heeft hij toch nog regelmatig deelgenomen aan tuinwerkdagen. Vorige week is in het Erasmusziekenhuis de behandeling met stamceltransplantatie gestart. Na een intensieve voorbereiding is dit gelukt en zijn stamcellen weer teruggeplaatst. Hij is inmiddels verplaatst naar het Vlietlandziekenhuis in Schiedam waar hij enkele weken in volledige isolatie moet verblijven. Zodra blijkt dat de behandeling "aangeslagen" is, wordt hij op een gewone afdeling nog nabehandeld en/of mag hij naar huis. Om deze moeilijke periode door te komen is het misschien wel leuk van hofbewoners een "opkikkertje" te ontvangen in de vorm van een kaartje. (bij navraag blijkt dat dit is toegestaan).
Het adres is: Vlietlandziekenhuis, Kamer 208, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam.

Met vriendelijke groet,
Riet van der Werff

Petra Hille
10 maanden geleden

Beste Hofbewoners,
Aanstaande donderdag en vrijdag gaat Tim Kok op de parkeerplaatsen het onkruid verwijderen en de beukenhaag snoeien. Hiervoor vragen we jullie op donderdag 9 juli voor 8 uur jullie auto elders te plaatsen zodat alle parkeerplaatsen schoon gemaakt kunnen worden. Na 16 uur kunnen jullie de auto weer op de eigen parkeerplaatsen neer zetten.
Verder hebben Carine, Wilma en ik besloten op 1 augustus een tuinwerkdag te houden. Normaal doen we een zomerstop maar gezien veel bewoners deze zomer thuis blijven willen ook begin augustus samen in de tuin werken en aan het eind samen lunchen.

Voor vragen over de werkzaamheden van Tim Kok kunnen jullie Carine of mij benaderen.
Met vriendelijke groet
Petra Hille

Siham
10 maanden geleden

Het eerste feestje is ondertussen een feit! Amira mocht aftrappen en O wat was dat spannend voor beide partijen. Na goed geïnformeerd te hebben hoe we het het beste aankonden pakken, zijn we beide aan de slag gegaan. Ik met de regels omtrent Covid19 op een feestje, Amira met de 1.5mtr, hygiëne en aanpassingen! Wij kunnen beiden zeggen dat t super geslaagd was!!! Een mooi voorbeeld dat als je het samen doet het ook goed lukt. Geen egoïsme geen misvattingen, maar allebei hetzelfde doel voor ogen en dat was een veilige gezellige feessie! Op naar t volgend feestje🥳🥳🥳

Siham
10 maanden geleden

Beste bewoners,

Langs deze weg wil ik jullie mededelen dat Esen Maldur zich per direct terug trekt van haar functie binnen het bestuur als Algemene bestuurslid. Zij geeft aan het enorm druk te hebben op werk en haar vrije tijd graag aan haar newborn neefje te willen besteden. (Wat wij ook snappen)

Ik wil namens De Hof van Heden Esen bedanken voor haar inzet binnen het bestuur en wensen haar veel knuffel plezier met de kleine.

Vriendelijke groet,
Siham Bensalah Akbaba

Petra Hille
10 maanden geleden

Beste Hofbewoners,

Vandaag even een herinnering aan de tuinwerkdag aanstaande zaterdag. Vanaf 9:45 uur staat koffie/thee met iets lekkers klaar. Neem wel je eigen mok mee. Van 10 tot 12:30 uur gaan we aan de slag met tussendoor uiteraard een pauze en tijd om bij te praten.
hopelijk tot zaterdag

groet Petra

Siham
10 maanden geleden

Beste bewoners, hieronder een mooie foto geschoten door een geweldige bewoner. Wat is t toch een prachtige vijver.
Er zit veel liefde, zorg en eigen tijd hierin. Een vijver reinigt en verzorgt zichzelf niet. Dus om er lang van te kunnen genieten zullen we dat gezamenlijk moeten doen.

Uit de vijver zijn er mega keien gehaald, een stang, vuil en nog meer spullen die er niet in horen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Er zwemmen visjes in t vijver. Plus er licht folie op de bodem die beschadigd kan raken. Gevolgen hiervan zullen ons als De Hof weer geld gaan kosten. Om dit te voorkomen wil ik aan iedereen vragen om niet voorbij de "wilgen" scheiding te komen. Tenzij je de vijver gaat reinigen of van dichtbij van hey uitzicht wilt genieten. Kinderen worden verzocht om er niet in te gaan lopen, stampen of met spullen te gooien. Zie je als bewoner dit wel gebeuren spreek dan die persoon aan op t gedrag. We zullen het samen moeten doen.

Lets all enjoy the lovely view 🥰🥰

Liefs Siham

Wilma Mellegers
10 maanden geleden

Zou iemand die verstand van metselen heeft, mij zaterdag a.s. op de tuindag, willen helpen om de muurtjes die in de tuinen staan, te repareren i.v.m. het bezeren van de kinderen die er op spelen.
Groetjes ,
Wilma