Wonen in de Hof van Heden. 

Het lidmaatschap van de Vereniging Hof van Heden is een voorwaarde om te kunnen wonen in de Hof.  Wellicht zal een betaalbare woning de eerste aanzet zijn om in onze Hof te willen gaan wonen. In principe is iedere nieuwkomer –hetzij huurder, hetzij koper- welkom! Maar je gaat ook deel uit maken van een buurtschap in het klein.
De Hof heeft veel te bieden. Een belangstellende krijgt een keer in het traject de vraag gesteld: wat heb jij de Hof te bieden?