De klussenclub

 

 Van de klussenclub zijn de vaste leden.

 

 Alex Shellenberg, Aart de Koomen, Arij Wols, Rien Kloos, Maarten van Winsveen en Koos Stip met
 ondersteuning van Joke en Hannie. Ook komen er incidenteel nog wel een aantal andere leden
 als het voor hun mogelijk is. Zelfs komen er wel eens een aantal niet leden hun arbeid ten diensten
 stellen aan ons.  Tevens worden alle afspraken met aannemers of uit te voeren werkzaamheden

 door aannemers zoveel mogelijk op dinsdag gepland.
 Het is elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur e.e.a mede afhankelijk van de klus.

 

Jaarverslag 2015

Elke dinsdag om 10.00 uur verzamelt een aantal vrijwilligers van de Hof zich in het Aquarium. Diverse aannemers en andere derden die werkzaamheden, of wat te bespreken hebben, melden zich zoveel mogelijk ook op deze dinsdagen. Men weet dan dat Hannie en Joke uitgebreid koffie en thee schenken en dat schijnt aantrekkingskracht te hebben. Inmiddels blijkt dat ook bij de dames van de Hof de belangstelling groeit want diverse nieuwe gezichten melden zich ook. Normaal zoeken de klussers om 10.30 uur de klus op maarr.... de turbulente buitenwereld en het bespreken ervan houdt ze nogal eens tegen zodat het dikwijls 11.00 uur wordt voordat het gereedschap gepakt wordt. Het aantal aanwezigen varieert nogal eens van 5 tot 18 personen. Om 13.00 uur is het einde in zicht, wordt het zweet van het gezicht geveegd en nogmaals een kop koffie of thee gebruikt.

 

De klussers onderhouden de volgende zaken: De schelpenpaden en boomschorspaden vrijhouden van onkruid en het aanvullen ervan. Zowel de parkeerplaatsen als de bestrating in het binnengebied onkruidvrij houden d.m.v. branden en als het nodig is aanvegen. Tevens zo nodig de muurtjes repareren, en het drainagesysteem nalopen en onderhouden. De jeu-de-boules baan vrij van onkruid houden en zo nodig egaliseren. Tuinmeubilair onderhouden. Het onderhouden van de fietsenstallingen o.a. verven van dakbalken, verlichting repareren enz enz. Al het gereedschap in goede staat houden en machinaal gereedschap laten onderhouden.

Daar de grote klussen die in 2014 uitgevoerd zijn en deze zich nu niet meer aandienen, worden, indien zich geen andere werkzaamheden voordoen, werkzaamheden aan de tuin verricht. Wellicht krijgen de techneuten dan ook nog eens groene vingers. Verder worden er nog allerlei kleine reparaties uitgevoerd die niet spectaculair zijn maar wel noodzakelijk om de Hof er netjes en verzorgd te laten uitzien. We vertrouwen erop dat we in 2016 wederom met plezier onze inzet kunnen leveren om de Hof tot een oase te laten worden in Hoogvliet. Groetend namens alle leden van de klussenclub

 jaarverslag van de klussenclub van de Woonvereniging Hof van Heden Hoogvliet betreffende het jaar 2014.

 

De twee pijlers, waar de klussenclub op gebouwd is, zijn een nuttig doel en gezelligheid.

Het doel is volkomen duidelijk: Het in goede onderhoudstoestand houden van de eigendommen en de parkeerplaatsen van de vereniging. De gezelligheid moeten wij er zelf bij leveren.

Elke dinsdag om 10.00 uur verzamelen een aantal vrijwilligers van de Hof zich in het Aquarium. Die dinsdagen zijn inmiddels al bekend geworden bij diverse aannemers die werk doen voor de Hof en andere gegadigden die wat te zeggen of te bespreken hebben. Deze melden zich dan ook vaak op deze dinsdagen.

Waarschijnlijk heeft het ook te maken met de plassen koffie en thee die door Joke en Hannie worden gezet en die ze rijkelijk laten vloeien. Een aantal dames van de Hof zijn vaak ook aanwezig. Niet zozeer om te klussen, maar wellicht om bij te praten en de klussers met raad en daad bij te staan.

Koos loopt dan gewichtig rond met wat papieren waar de klussen op genoteerd staan en iedereen bepaald zelf (al dan niet met lichte sturing) wat hij leuk vindt om te doen.

Na de bespreking van de wereldpolitiek is het de bedoeling dat uiterlijk om 10.30 uur iedereen zijn weg naar de klus zoekt. Uiterlijk om 13.00 uur wordt het zweet van de hoofden afgeveegd en rust men uit, nogmaals met een kop koffie of thee. Het einde is dan nabij.

Soms worden de moeilijkheden die zich bij de klus voordeden nog besproken.

Het aantal mensen dat op deze dinsdagen aanwezig is, varieert van 5 tot maximaal 15. Iedereen bepaalt zelf wanneer hij/zij aanwezig kan zijn.

 

De klussen die in 2014 zijn uitgevoerd, verschillen nogal. De meest in het oog lopend zijn geweest:

Middengebied van de Hof:

- Schilderen van de fietsenstallingen.

- De loop van de beek opknappen t.w. in het cement zetten.

- Verwijdering van de zandbak en herinrichting van dat stukje tuingebied.

 

Parkeerplaatsen.

- Aanbrengen gele betonliggers met borden ‘privé parkeerplaats’ erop.

 

Appartementencomplex.

- Plaatsing sensoren in containerruimte en fietsenbergingen.

- Muurbeschermingen plaatsen in fietsenberging.

- Vloer containerruimte opnieuw behandelen.

 

Inrichting van het Aquarium.

- Planken aanbrengen in meterkast.

- Diepvrieskastdeur omhangen.

 

Maar veel kleine klussen, die niet direct opvallen, maar wel noodzakelijk zijn, werden uitgevoerd. Zoals het verwijderen van onkruid tussen en op de bestrating door verbranding, het onderhoud van de waterpomp, het tuinmeubilair schoonmaken en prullenbakken schoonspuiten en legen. Tevens het aanvegen van de bestratingen en het verwijderen van bladeren op de parkeerplaatsen en het middengebied van de vereniging, enz.

Totaal zijn er aan geregistreerde klussen uitgevoerd:

  • 29 stuks op het gebied van de woonvereniging.
  • 3 stuks op het gebied van de VVE parkeerplaatsen.
  • 9 stuks in het appartementencomplex.
  • 4 stuks in het Aquarium.

Daarnaast zijn nog er nog veel kleinigheidjes, die zich voordoen en niet geregistreerd zijn, verholpen.

Wij vertrouwen erop dat wij in 2015 weer met evenveel plezier onze inzet kunnen leveren om de Hof tot een oase te laten worden in Hoogvliet.

( let wel! Dit is niet een uitspraak van een Hofbewoner maar van andere bewoners van Hoogvliet)

Hierbij onze bijdrage.

Groetend, alle leden van de klussenclub en andere helpers.