De Hof van Heden heeft vele facetten

 

 

De Hof: een dorp in een stad

Het woningaanbod van de Hof met zijn faciliteiten heeft een brede groep mensen aangetrokken: alleenstaanden en huishoudens met meer personen; huishoudens met en zonder kinderen. Er is een brede spreiding qua leeftijd bij zowel de jeugd als bij de volwassenen.
Van oudsher is er in een buurtschap op het platteland sprake van nabuurschap. Gebruikelijk was dat ‘de noabers’ in groot verband met elkaar bepaalde klussen gingen klaren. Vaak werd er na gedane arbeid een feest(je) gevierd. Men leerde elkaar goed kennen en men wist wat men aan elkaar had.

Naast het vieren van feestelijke gebeurtenissen leeft ‘de buurt’ ook mee bij trieste omstandigheden.
Vanuit die achtergrond staat in onze woonbuurt ‘modern nabuurschap’ centraal: de Hof als een kleine buurtschap bedoeld voor mensen die het leuk vinden hun buren te kennen en bereid zijn op geschikte momenten dingen aan te pakken en te organiseren.

Goede onderlinge contacten kunnen leiden tot informele netwerken, waaruit weer initiatieven kunnen ontstaan die leiden tot allerlei spontane activiteiten die mede van belang zijn voor de sfeer in de Hof.

 

De Hof: samen en toch privé
De Hof pretendeert een sociale buurt te zijn met voorzieningen die bedoeld zijn om het onderlinge sociale contact voor jong en oud te vergemakkelijken. Het contact hangt af van ieders persoonlijke behoefte: soms samen; soms lekker alleen!

Anonimiteit en uit beeld willen blijven is niet de opzet van de Hof.  


Met elkaar de Hof inkleuren en laten bloeien!
Dit motto doet een beroep op betrokkenheid en op deelname van de Hofbewoners op een breed terrein.   

Er zijn veel soorten kwaliteiten nodig die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen van de Hof. Met elkaar –de een dit; de ander dat- kunnen we veel tot stand brengen!        
Voor een goed beleid en voor een goed beheer zijn formele contacten nodig die door de bewoners ingevuld moeten worden: ondermeer een bestuur, gesteund door werkgroepen en commissies met de nodige medewerk(st)ers die meedenken en aansturen.Binnen de betrokkenheid past zeer zeker het bezoeken van bewonersbijeenkomsten wanneer privé- en werkomstandigheden dit toelaten. Als bewoner blijf je op de hoogte wat er speelt in de Hof en je ‘bekent kleur’ door mee te denken en mee te beslissen! Natuurlijk, het kan gebeuren dat een bepaalde ingebrachte zienswijze en/of argument niet gedeeld wordt door een grotere groep. Ook op het gebied van kleuren zijn er verschillen in smaken!        


In onze Hof kun je aan de slag!
Aan de speciale voorzieningen in de Hof hangt een prijskaartje: een maandelijks geldelijk bedrag per huishouden. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van het gegeven of er voldoende Hofbewoners zijn die zich belangeloos inzetten voor het beheer en voor het onderhoud van die voorzieningen. Regelmatig wordt er een beroep gedaan om een daadwerkelijke bijdrage te leveren op een of ander gebied. Vanzelfsprekend is er begrip voor fysieke beperkingen en voor de werkomstandigheden van bewoners. We kennen elkaar toch?!