De Hof van Heden Hoogvliet kent een aantal verplichtingen

Geen ballotage
Wellicht zal een betaalbare woning de eerste aanzet zijn om in onze Hof te willen gaan wonen. In principe is iedere nieuwkomer –hetzij huurder, hetzij koper- welkom! Maar je gaat ook deel uit maken van een buurtschap in het klein.

De Hof heeft veel te bieden. Een belangstellende krijgt een keer in het traject de vraag gesteld: wat heb jij de Hof te bieden?

 

De aanmelding en het vervolgtraject
Wooncorporatie Vestia verhuurt/verkoopt de woningen. Wanneer Vestia heeft aangegeven dat een belangstellende in aanmerking komt voor een woning zal zij voor een nader gesprek verwijzen naar de Vereniging Hof van Heden. Immers er kan geen woning in de Hof van Heden betrokken worden, als men geen lid is van genoemde vereniging.

Men wordt vervolgens uitgenodigd voor een informatief gesprek in de Hof met een paar bewoners. Vragen over onze woonbuurt worden beantwoord en er vindt toelichting plaats over de bedoelingen van de Hof en over het verwachtingspatroon dat wij koesteren: een open houding, betrokkenheid en een mate van inzet. Vanzelfsprekend wordt ook een kijkje genomen in het gezamenlijke gebied met de voorzieningen.

 

De Vereniging Hof van Heden Hoogvliet
Door het storten van het entreegeld [een eenmalig bedrag] is men als huishouden lid van de Vereniging HvHH. Per gehuurde of gekochte woning is één persoon stemgerechtigd lid van de vereniging. Kopers en huurders hebben gelijke rechten binnen deze bewonersvereniging en beslissen samen over het gebruik en het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen.

 

De bewonersovereenkomst [BOK]
Voordat een huur- of koopcontract getekend kan worden moet er met de Vereniging HvHH een bewonersovereenkomst gesloten zijn.

In de BOK staat veel informatie: ondermeer is aangegeven wat de bewonersvereniging beoogt en welke verplichtingen aangegaan zijn door de vereniging. Tevens is er beschreven dat men als bewoners bepaalde rechten heeft, maar ook bepaalde plichten. Ook staan er de basisspelregels voor het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het gaat om hoofdzaken, zoals de maandelijks te betalen bijdrage: kosten gemeenschappelijke voorzieningen (KGV).

 

Vereniging van Eigenaars [VvE]
De kopers in onze Hof zijn via een splitsingsakte, aangeleverd door de notaris, lid van de VvE parkeerplaatsen.

Kopers van een appartement zijn tevens lid van de VvE appartementsgebouw. Een VvE heeft eigen statuten en zonodig een eigen huishoudelijk reglement.
Beide VvE’s opereren los van de Vereniging HvHH; dat is een bewonersvereniging waarin huurders en kopers wél samen optrekken!

Nadere uitwerking van het gebruik van het tuingebied en de ontmoetingsruimte staat in het huishoudelijk reglement.